【Tính Năng】Cường hoá và nâng bậc trang bị

Tính năng cường hoá

- Tính năng Cường hoá trang bị cho phép người chơi có thể tiến hành cường hóa trang bị bằng cách nhấn vào biểu tượng trang bị (trong phần nhân vật). Việc cường hoá trang bị sẽ giúp vật phẩm và nhân vật của người chơi gia tăng lực chiến, gia tăng sức mạnh, cấp độ. Đây chính là yếu tố quyết định tỷ lệ chiến thắng của người chơi ngoài khả năng tổ đội và tỷ lệ bắn chuẩn.

Làm thế nào để cường hoá trang bị?

- Trang bị nào có thể cường hóa sẽ có dấu chấm đỏ, người chơi click vào trang bị đó đó sẽ tiến hành cường hóa

- Để cường hóa trang bị, người chơi chọn trang bị sau đó chọn các loại đá cường hóa. Cuối cùng bấm Cường Hóa để hoàn tất cường hóa trang bị.

- Sau khi cường hóa đá cường hóa sẽ biến mất. Cường hóa trang bị cần tiêu tốn vàng và đá đường hóa.

 

Tính năng nâng bậc

- Tại giao diện cường hoá trang bị, người chơi có thểm bấm sang phần nâng bật để tiến hành nâng bậc để gia tăng chỉ số của bản thân.

 

Làm thế nào để nâng bậc trang bị?

- Để nâng bậc trang bị, người chơi cần có đủ các nguyên liệu theo từng bậc cụ thể(kiếm được thông qua vượt các phó bản cá nhân) và tiến hành nâng bậc

Game