【SỰ KIỆN】EVENT ĐUA TOP GUNX

 

I.                   Đối tượng:

-          User game Gun X Mobile  

II.                Thời gian:

-          Từ ngày

III.             Nội dung:

-          Đua Top Server giành danh hiệu

Dựa trên kết quả đua top, sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng

 

IV.           Phần thưởng 

STT

Hạng mục

Nội dung

Giá trị

1

Top 1 Tài phú

Xe máy Vario bản thể thao 160

50.000.000

2

Top 2 Tài phú

Tiền măt

10.000.000

3

Top 3 Tài phú

Tiền mặt

4.000.000

4

Top 4 Tài phú

Tiền mặt

1.000.000

Tổng

65.000.000

 

Game